Om föreningen

Vår förening


Brf Sannadalshöjden såg dagens ljus i juni 2006 och bildades i syfte att köpa våra lägenheter. Det fanns tydliga indikationer på att ett maktskifte skulle äga rum både nationellt och i Stockholms stad, vilket skulle ge att den s.k. stopplagen skulle upphävas och möjligheten till ombildning skulle infinna sig. Intresset bland de boende var från början stort och en ombildare kontrakterades i uppdrag att bistå ombildningen.

Under 2007 när det var ett faktum att det återigen var möjligt att i allmännyttan ombilda fastigheter till bostadsrättsföreningar, tog processen fart på allvar. En besiktning av fastighetens skick gjordes, en ekonomisk plan upprättades och banken kontaktades. Vid en köpstämma i januari 2008 beslöt stämman att vi skulle gå mot ett förvärv och den 14 mars 2008 köptes fastigheten.


· · ·

Ekonomi


Föreningens ekonomi är god och styrelsen arbetar aktivt för att bibehålla låga avgifter för de boende vilket är lika med låga utgifter för föreningen. Vi köper in ekonomiadministration av Fastighetsägarna Stockholm.


· · ·

Förvaltning


Fastighetsägarna sköter vår ekonomiska och tekniska förvaltning samt fastighetsskötsel. De bistår även vid förhandlingar och tvister. Som medlem i Fastighetsägarna har vi dessutom rabatt hos Måleributiken i Alvik (20% rabatt på lagervaror och 10% rabatt på beställningsvaror).

Har du några frågor som gäller hyror eller avgifter? Kontakta Fastighetsägarna via mejl: kundservice@fastighetsagarna.se


· · ·

Gårdarna


Sommaren 2019 — styrelsen letar efter en ny entreprenör, eller flera, som kan ta hand om trädgårdsskötsel. Här finns en kort uppdatering.

Har man intresse av att ta tag i "den egna rabatten" utanför sin port är detta välkommet men görs för närvarande med egna medel. Ett tips är att gå samman i uppgångarna för insamling till blommor och krukor.

I föreningen har vi en gårdsgrupp som verkar på ideell basis. Gårdsgruppen ansvarar för Växthuset men vill också bidra till allmän trivsel i föreningen. Återkommande inslag på agendan är städdag, adventsfest och loppis. Vill du vara med i Gårdsgruppen eller är intresserad av plats i växthuset kontakta styrelsen via e-post — styrelsen@sannadalshojden.se.


· · ·