Protokoll och dokument

Här hittar du nyttiga dokument och protokoll. Saknas något så hör av dig till styrelsen@sannadalshojden.se!

—    Årsmötesprotokoll 2019
—    Årsredovisning 2018 
—    Revisionsberättelse 2018
—    Årsmötesprotokoll 2018
—    Stadgar
—    Ordningsregler 
—    Fläktsystemet 
—    Registreringsbevis