Flytt av soptunnorna utanför port 10

Soptunnorna med hushållssopor och kompost utanför port 10 har flyttats till miljöhuset utanför port 12, i det rum som brukade hysa grovsopor. Grovsopor lämnas istället i miljöhuset vid port 16.

Hälsningar
Styrelsen