Hur behandlar föreningen mina personuppgifter? (GDPR)

Information om hur föreningen behandlar personuppgifter (enligt GDPR) finns nu under avdelningen Frågor och svar.